Cover Image

Na czym polega docieplanie domów?

Wzrastające ceny energii cieplnej oraz postępująca z zatrważającą prędkością degradacja środowiska naturalnego sprawiają, że właściciele oraz administratorzy domów poszukują sposobów, by skutecznie bronić się przed stratami ciepła. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu należytej termoizolacji budynku. Szczególnie warto zapoznać się z najnowszymi technologiami z zakresu docieplania budynków.

W jakim celu wykonuje się docieplanie budynków?

Uciekające ciepło z domu sprawia, że ponosimy coraz wyższe wydatki związane z jego ogrzewaniem. W wychłodzonym budynku szybciej dochodzi do zawilgocenia, stwarzającego warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i innych grzybów szkodzących naszemu zdrowiu. Mieszkanie w niedogrzanym domu staje się uciążliwe i frustrujące. Powinniśmy zatem przeciwdziałać tej sytuacji i zadbać o skuteczną izolację termiczną naszego domostwa. Przystępując do działania, swoją uwagę zwracamy najczęściej ku ścianom. Mamy rację, gdyż cienkie, porowate mury wymagają, by je pokryć odpowiednią warstwą ocieplenia. W tym wypadku tradycyjnie stosuje się styropian czy wełny mineralne. Jednak nie zawsze uświadamiamy sobie, że poprzez dach i przegrody budowlane czy elementy o warstwowej konstrukcji nasz obiekt również traci energię cieplną. Na szczęście, udaje się powstrzymać to zjawisko poprzez docieplanie wskazanych miejsc. Ważne jest zastosowanie odpowiedniej metody.

Jak zatrzymać ciepło?

Dach i stropy piwnic należą do fragmentów budynku o skomplikowanej i złożonej z wielu elementów konstrukcji. Dostęp do nich jest przeważnie na tyle utrudniony, że wykorzystanie tradycyjnych metod do ich pełnej termoizolacji, wymagałoby poważnej ingerencji w architekturę obiektu. Zastosowanie klasycznych sposobów ocieplania dachów czy przegród budowlanych wiąże się również z dużymi komplikacjami dla mieszkańców. Z pomocą przychodzą najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalające docieplać każdą część budynku. Ich efektywność osiąga się dzięki temu, że pozwalają na utworzenie doskonale przylegającej, szczelnej i jednolitej warstwy izolującej, która pozostaje wolna od mostków termicznych. Spośród skutecznych sposobów docieplania budynków warto wymienić:

  • Metodę nadmuchu – technologia blow-in sprawdzająca się podczas docieplania stropodachów wentylowanych, pionów z instalacjami c.o. i c.w. oraz ścian warstwowych. Elastyczne rury, wykorzystując nadmuch, podają poprzez otwory technologiczne materiał izolujący mający postać granulatu. Dzięki sile nadmuchu element termoizolujący dociera do każdego miejsca. Jako materiał stosuje się granulat wełny mineralnej, szklanej lub włókna celulozy.
  • Metoda natrysku – stosowana w docieplaniu stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, przede wszystkim piwnicami. Specjalnym agregatem wykonuje się natrysk mieszanką granulatu wełny z klejem.
  • Metoda natrysku pianą PUR – przydatna w ocieplaniu poddaszy. Specjalnym aparatem aplikuje się cienką warstwę pianki poliuretanowej, która po powiększeniu swojej objętości szczelnie wypełnia izolowaną przestrzeń.

Nowoczesne metody docieplania zasługują na uwagę ze względu na wysoką efektywność oraz szybkość zastosowania. Korzystanie z nich pozwala na skuteczne zabezpieczenie przed stratami energii cieplnej. Są wydajne i przyjazne dla środowiska naturalnego, gdyż ich stosowanie nie generuje odpadów, a niektóre z używanych materiałów pozyskiwane są dzięki recyklingowi.

Wróć