Prace zostały wykonane prawidłowe zgodnie ze sztuką budowlaną.

 BSM – ZAŁOŻONA 1890r

BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12

Znak :TT/ 54.9J/2011

Bydgoszcz, dn. 10.11.2011r.

BUDMIX ul. Mełgiewska 69 20 234 Lublin

REFERENCJE

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdza, iż w naszej Spółdzielni w roku 2011 przez firmę „BUDMIX” z siedzibą w Firleju wykonano izolacje termiczne stropodachów wentylowanych poprzez wdmuchiwanie granulatu z wełny szklanej o łącznej powierzchni 14.766 m2. Prace zostały wykonane prawidłowe zgodnie ze sztuką budowlaną. Firma jest godna polecenia wykonawcą.

Z poważaniem Z-ca Prezesa Zarządu ds.

inż. Aleksandra Domke

TELEFON: 052 322-38-46 FAX: 052 376-97-52 E-MAIL: BSNIZARZAD(dPRO.ONET.PL KONTO BANKOWE: PKO BP 11 ODDZIAL BYDGOSZCZ NR 10 1020 1475 0000 8402 0019 0835

ISO 9001:2008