Firma dysponuje doświadczoną i wyszkoloną załogą, oraz odpowiednim sprzętem.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRZEMIONKI”

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski os. Stawki 47 tel 041 262 43 OO. 262 43 4Z.;. fax 262 43 54 REGON 001236495 NIP 131-02-00-462

REFERENCJE

Ostrowiec Św., 2014.02.06

Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, stwierdza, że BUDMIX Sp. z o.o., 21-136 Firlej, ul. Lubelska 6, wykonała w 2013 r. docieplenie stropodachów wentylowanych metodą nadmuchu w następujących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

- nr: 12, 15 i 16 na os. Stawki, – nr: 14, 15, 16, 21, 22 i 23 na os. Patronackim w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakres robót obejmował: – wykonanie i zamknięcie otworów montażowych,

- docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej,

- montaż kominków wentylacyjnych oraz odtworzenie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną.

Roboty zostały wykonane z należytą starannością, z opóźnieniem w stosunku do umownego terminu spowodowanym zwłoką w dostarczeniu dokumentacji odbiorowej.

Wartość wykonanych robót wyniosła 39.587 zi brutto

Firma dysponuje doświadczoną i wyszkoloną załogą, oraz odpowiednim sprzętem do wykonywania robót dociepleniowych stropodachów.

Referencje wydano na prośbę Wykonawcy w celu przedłożenia komisjom przetargowym.

m. inż. Waldemar Zysk

sm ostrowiec świętokrzyski