Termomodernizacja budynków szkoły i Urzędu Gminy w Powidzu.

REFERENCJE WYKONAWCZE

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz

Ul. Strzałkowska 12 A 62-430 Powidz Tel. 0 604 632 977 NIP 667-000-28-43 REGON 310059329 Powidz, luty 2012r.

„PUB Andrzej Putz” z siedzibą w Powidzu zaświadcza, że „BUDMIX” brał udział w realizacji zadania „Termomodernizacja budynków Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu i Urzędu Gminy” w roku 2011r.

Zakres robót obejmował: • docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej na pow. 1000 m2 • docieplenie stropów piwnic systemem, GRANTERM na pow. 500m2

Wartość wykonanych robót: 61 500,00 PLN Roboty wykonane były terminowo, pod nadzorem wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej, przy zastosowaniu własnego potencjału technicznego, zgodnie z wymogami SST. Tako Firma wykonawcza „BUDMIX: wykazała sie profesjonalizmem, sprzętowo i technicznie dobrze przygotowana do prowadzenia podobnych robót na innych obiektach użyteczności publicznej i mieszkaniowej oraz jest Firmą godną polecenia.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, ANDRZEJ PUTZ

budmix