Warszawa: „Prace prowadzone były sprawnie i fachowo (…)”

 

R E F E R E N C J E

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „URSUS” potwierdza wykonanie  w 2013 roku przez firmę BUDMIX z siedzibą w Firleju docieplenia stropu piwnicznego poprzez wykonanie warstwy izolacyjnej metodą natryskową grubości 6 cm na powierzchni 970 m2 oraz docieplenie stropodachu poprzez zasypanie warstwy termoizolacyjnej z granulatu wełny mineralnej grubości 16 cm na powierzchni 1075 m2 przy ul. Kolorowej 5 w Warszawie.

Prace prowadzone były sprawnie i fachowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zakończone w terminach umownych. Współpraca z firmą BUDMIX układała się pomyślnie.

Powyższą opinię wydaje się na wniosek firmy BUDMIX.

budmix