(…) prace zostały wykonane sumiennie i sprawnie, bez żadnych utrudnień.

BUDMIX

Ul. Lubelska 6

21-136 FIRLEJ

R E F E R E N C J E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli potwierdza, iż podczas prac termoizolacyjnych przeprowadzonych w zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni przez firmę „BUDMIX”, z siedzibą w Firleju, wykonano izolację termiczną stropodachów wentylowanych poprzez nadmuch granulatu ekologicznej wełny celulozowej.

Wykonano łącznie w roku 2013 ok 3100 m2 izolacji o grubości 15 cm w 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych naszej Spółdzielni.

Zespół wykonujący prace wywiązał się z zadań, prace zostały wykonane sumiennie i sprawnie, bez żadnych utrudnień dla mieszkańców. Roboty przebiegały zgodnie z przepisami BHP oraz warunkami technicznymi.

Firma BUDMIX jest godna polecenia inwestorom realizującym prace termomodernizacyjne.

budmix