Blisko 30 tys m2 ocieplonych strodachów w Łodzi.

Łódź, 20-10-2015

BUDMIX 21-136 Firlej ul. Lubelska 6

REFERENCJE

Niniejszym informujemy, że firma „BUDMIX” z siedzibą w Firleju, realizowała zadania „OCIEPLENIE STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH METODĄ NADMUCHU GRANULATU WEŁNY MINERALNEJ”na powierzchni 27622 m2w 49 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów naszej Spółdzielni w latach 2011 – 2015.

Zakres robót obejmował: – docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej – montaż kominków wentylacyjnych

Roboty wykonane były terminowo, pod nadzorem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej, przy zastosowaniu własnego potencjału technicznego i kadrowego, zgodnie z wymogami warunków technicznych, BHP i P-POŻ.

Jako firma wykonawcza „BUDMIX” wykazała się profesjonalizmem, kadrowo i technicznie dobrze przygotowaną do prowadzenia podobnych robót na innych obiektach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz jest firmą godną polecenia.

budmix