Kraków: ocieplenie stropodachu wentylowanego oraz montaż kominków wentylacyjnych.

 Kraków, 14-10-2015

BUDMIX 21-136 Firlej ul. Lubelska 6

REFERENCJE

Niniejszym potwierdza się, że firma „BUDMIX” z siedzibą w Firleju, realizowała w roku 2015 zadanie:

„DOCIEPLENIE STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH METODĄ NADMUCHU GRANULATU WEŁNY MINERALNEJ” na powierzchni ok. 33 000 m2 w 49 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów naszej Spółdzielni.

Zakres prac obejmował docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej oraz montaż kominków wentylacyjnych.

Roboty wykonane były terminowo, pod nadzorem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej, przy zastosowaniu własnego potencjału technicznego i kadrowego, zgodnie z wymogami warunków technicznych, BHP i P-POŻ.

Jako firma wykonawcza „BUDMIX” wykazała się profesjonalizmem, kadrowo i technicznie dobrze przygotowaną do prowadzenia podobnych robót na innych obiektach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz jest firmą godną polecenia.