3300 m2 izolacji o grubości 15 cm w 7 budynkach naszej Spółdzielni Mieszkaniowe Gdańsk „Orunia”.


 


Gdańsk, 31.01.2014

BUDMIX Ul. Lubelska 6 21-136 FIRLEJ

R E F E R E N C J E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” w Gdańsku potwierdza, iż podczas prac termoizolacyjnych przeprowadzonych w zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni przez firmę „BUDMIX”, z siedzibą w Firleju, wykonano izolację termiczną stropodachów wentylowanych poprzez nadmuch granulatu wełny mineralnej w systemie GRANROCK.

Wykonano łącznie w roku 2013 ok 3300 m2 izolacji o grubości 15 cm w 7 budynkach naszej Spółdzielni.

Zespół wykonujący prace wywiązał się z zadań, prace zostały wykonane sumiennie i sprawnie, bez żadnych utrudnień dla mieszkańców. Roboty przebiegały zgodnie z przepisami BHP oraz warunkami technicznymi.

budmix