REFERENCJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie potwierdza wykonanie w 2013 roku przez firmę BUDMIX z siedzibą w Firleju docieplenie stropodachu poprzez zasypanie warstwy termoizolacyjnej z granulatu wełny mineralnej grubości 12 – 16 cm na powierzchni 2210,38 m2 .

Zakres prac obejmował: - wykucie otworów technologicznych po uprzednim demontażu pokrycia papowego - sprawdzenie drożności otworów i przewodów wentylacyjnych - sprzątanie przestrzeni stropodachu - ułożenie izolacji termicznej z wykorzystaniem granulatu z wełny mineralnej metodą nadmuchu otwartego - montaż kominków wentylacyjnych - naprawa dachu Prace prowadzone były sprawnie i fachowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zakończone w terminach umownych. Współpraca z firmą BUDMIX układała się pomyślnie.

Powyższą opinię wydaje się na wniosek firmy BUDMIX.

budmix