Lublin, 05.01.2015

BUDMIX 21-136 Firlej ul. Lubelska 6

REFERENCJE

Niniejszym potwierdza się, że firma „BUDMIX” z siedzibą w Firleju, realizowała zadanie: „DOCIEPLENIE STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH METODĄ NADMUCHU GRANULATU WEŁNY MINERALNEJ” na powierzchni ok 8500 m2 w 14 budynkach mieszkalnych oraz „DOCIEPLENIE STROPÓW PIWNIC METODĄ NATRYSKU GRANULATU WEŁNY MINERALNEJ” na powierzchni ok 1160 m2w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów naszej Spółdzielni w latach 2011 – 2014 r. Zakres prac obejmował docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej oraz montaż kominków wentylacyjnych, lub docieplenie stropu nad piwnicami metodą natrysku granulatu wełny mineralnej.

Roboty wykonane były terminowo, pod nadzorem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej, przy zastosowaniu własnego potencjału technicznego i kadrowego, zgodnie z wymogami warunków technicznych, BHP i P-POŻ.

Jako firma wykonawcza „BUDMIX” wykazała się profesjonalizmem, kadrowo i technicznie dobrze przygotowaną do prowadzenia podobnych robót na innych obiektach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz jest firmą godną polecenia.

budmix