REFERENCJE DLA WYKONAWCY

Warszawa, 07-03-2013

Niniejszym zaświadcza się, że firma „BUDMIX” z siedzibą w Firleju, ul. Cmentarna 59 realizowała w roku 2012 zadanie:

„OCIEPLENIE STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH METODĄ NADMUCHU” w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „NA SKRAJU” w Warszawie.

Zakres robót obejmował: – docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej na powierzchni ok 8850 m2.

Jako firma wykonawcza „BUDMIX” wykazała się profesjonalizmem, kadrowo i technicznie dobrze przygotowaną do prowadzenia podobnych robót na innych obiektach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz jest firmą godną polecenia.

Roboty wykonane były terminowo, pod nadzorem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej, przy zastosowaniu własnego potencjału technicznego i kadrowego, zgodnie z wymogami warunków technicznych, BHP i P-POŻ.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ Na Skraju” ul. Kulczyńskiego 14 02-777 Warszawa 8

budmix