Zagadnienie jak pozbyć się eternitu jest ważnym aspektem rozpatrywanym przez budowniczych , architektów i mieszkańców domów, w których dachy zrobione są z materiałów azbestowo-cementowych.

Powierzchnia dachowa z eternitu

Powierzchnia dachowa z eternitu

Jak pozbyć się eternitu najczęściej pytają mieszkańcy i posiadacze domów jednorodzinnych, gdyż stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla rodziny w momencie uszkodzenia powierzchni ceramicznej eternitu, które może być niezwykle szkodliwe dla wszystkich jej członków. Eternit był stosowany w latach wcześniejszych ze względu na swoją łatwą dostępność, cenę i wytrzymałość wykonanych z niego elementów budowlanych.

Niedawno środowiska medyczne udowodniły szkodliwość eternitu i jego silne właściwości rakotwórcze i chorobotwórcze. Azbestoza i inne choroby wywołane włóknami azbestu na dzień dzisiejszy są chorobami nieuleczalnymi – włókna azbestu są o tyle niebezpieczne ponieważ tworzą mikroskopijne igiełki, które w organizmie się kumulują i bark możliwości usunięcia nawet chirurgicznego powoduje duże zagrożenie dla życia.

Jak pozbyć się eternitu radzą sami budowlańcy – należy wymienić powierzchnię dachową na jedną z poniższych:

Powierzchnia ceramiczna eternitu

Powierzchnia ceramiczna eternitu

Płyty warstwowe z rdzeniem wykonanym z poliuretanu , styropianu czy wełny mineralnej, które nie wykazują żadnych szkodliwych właściwości i są stosowane w większości budynków. Przegląd techniczny przeprowadzony przez eksperta z branży nadzoru budowlanego pozwoli stwierdzić czy konieczna jest wymiana i czy dach zawiera szkodliwe elementy.

Usuwanie i utylizacja azbestu (eternitu) powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną firmę.

Sposób transportu odpadów azbestowych (eternitu)

Przygotowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest do przewiezienia na miejsce składowania wykonywane jest w sposób eliminujący emisję włókien azbestowych do środowiska:

Odpady azbestowe

Odpady azbestowe

 1. Szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3.
 2. Zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3.
 3. Szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie.
 4. Utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich przygotowywania do transportu.

Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest:

 1. Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:
  • Oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości.
  • Oznakowanie powinno składać się z dwóch części: górnej (h1 = 40% H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle oraz dolnej (h2 = 60% H) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle.
  • Jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit/azbest niebieski”.
 2. Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
 3. Oczyszczenie środka transportu z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest.
 4. Przygotowane do transportu szczelnie zapakowane odpady umieszczane są na paletach jednorazowych.
 5. Palety transportuje się wózkiem do palet na podest roboczy samochodu.
 6. Podest roboczy podnoszony jest na wysokość skrzyni ładunkowej.
 7. Następnie palety transportowane są wózkiem paletowym do skrzyni ładunkowej.
 8. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.
 9. Skrzynia ładunkowa jest szczelnie zamykana i ładunek transportowany jest na miejsce utylizacji.
 10. Utylizacja odbywa się na składowisku odpadów przemysłowych Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska. Firma ta posiada stosowne zezwolenie z przeznaczeniem do składowania na wysypisku odpadów przemysłowych.

Środki transportu odpadów azbestowych (eternitu)

Dysponujemy sprzętem:

 • samochód dostawczy Mercedes Sprinter kontener z windą
 • wózek paletowy do załadunku palet z zapakowanymi szczelnie w folię odpadami
 • duża ilość palet jednorazowych do umieszczenia na nich odpadów
 • folia 0,2mm
 • osprzęt do pakowania
 • osprzęt do znakowania
 • pompa do zwilżania azbestu i natrysku odpowiednich preparatów
 • osprzęt do zabezpieczania ładunku w czasie transportu
 • odkurzacz przemysłowy.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowników:

 • kierowca z uprawnieniami do przewozu materiałów niebezpiecznych
 • przeszkoleni instalatorzy i pakowacze w zakresie postępowania z materiałami niebezpiecznymi zawierającymi azbest
 • pracownicy dysponujący niezbędnymi środkami ochrony osobistej – kombinezony, maski, okulary, rękawice, itp.

 

Firma BUDMIX posiada doświadczenie w pracach budowlanych w warunkach zwiększonego zapylenia (prace ociepleniowe metodą nadmuchu). Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i szkolenia BHP.


Program gospodarki odpadami azbestowymi (PDF)