Ocieplanie stropodachu

Ocieplanie stropodachu – jak ocieplić dach płaski wentylowany i pełny?

Ocieplanie stropodachu, jest kluczowym elementem wielu projektów budowlanych, który ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Tego typu prace termomodernizacyjne wykonuje się przede wszystkim w celu zmniejszenia utraty ciepła przez dach budynku oraz by lokale na ostatniej kondygnacji nie nagrzewały się w lecie w nadmiernym stopniu. Proces ten wymaga dokładnego planowania i zrozumienia zarówno właściwości materiałów izolacyjnych, jak i technik aplikacji. Pozwoli to zapewnić trwałość, wydajność i zgodność z obowiązującymi przepisami.

Czym jest stropodach? – dach płaski o małym nachyleniu

Stropodach, to rodzaj konstrukcji dachu płaskiego charakteryzującej się niewielkim nachyleniem. Jest to popularne rozwiązanie stosowane w architekturze budynków komercyjnych i mieszkalnych wielorodzinnych, np. bloków z wielkiej płyty. W przeciwieństwie do dachu skośnego stropodach nie posiada wyraźnie zaznaczonej powierzchni połaciowej i jest bardziej podatny na problemy związane z odprowadzaniem wody deszczowej. Konstrukcja taka łączy funkcje stropu i dachu, zapewniając izolację termiczną oraz ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

Rodzaje stropodachów pełnych i wentylowanych

Stropodach, będący integralną częścią budynku, pełni wiele istotnych funkcji, związanych z mikroklimatem wnętrza oraz odprowadzaniem wilgoci. Ze względu na różnorodność zadań, jakie ma spełnić, istnieje wiele różnych typów stropodachów, z których każdy został przystosowany do konkretnych warunków i potrzeb. Wyróżniamy stropodachy pełne i wentylowane gdzie te drugie charakteryzują się wentylacją odprowadzającą wilgoć. Wśród nich można wymienić:

 • pełny z warstwami przylegającymi do siebie,
  • pełny z warstwami odwróconymi,
  • odpowietrzany,
  • kanalikowy,
  • szczelinowy.
  • dwudzielny

Z czego składa się stropodach? Przede wszystkim jest to konstrukcja nośna, warstwa izolacji termicznej oraz pokrycie wodoszczelne z podkładem. Konfiguracja tych elementów może być modyfikowana i dostosowywana w zależności od typu oraz zastosowań stropodachu, co sprawia, że każda konstrukcja staje się unikatowa i dopasowana do specyfiki danego budownictwa.

Po co wykonuje się ocieplenie stropodachu?

Ocieplenie stropodachu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania odpowiedniej temperatury wewnętrznej budynku oraz ograniczenia strat ciepła. Poprawna izolacja stropodachu pozwala zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku. Ponadto termoizolacja dachu wpływa na komfort mieszkańców, poprawia właściwości akustyczne oraz pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych i wspierania działań na rzecz ochrony klimatu.

Jakie są krajowe wytyczne odnośnie termomodernizacji i docieplenia stropów?

W Polsce wytyczne dotyczące termomodernizacji i docieplenia stropów zawarte są w Prawie budowlanym oraz Warunkach Technicznych (WT), które określają minimalne wymagania izolacyjności termicznej. Zmiany wprowadzone w WT 2021 zaostrzyły te wymagania, podnosząc poprzeczkę w kontekście efektywności energetycznej budynków. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby wykonywania termomodernizacji, które sprawdzają się świetnie w przypadku dachów płaskich.

Czym można ocieplać stropodach wentylowany? – najlepszy materiał izolacyjny

Do ocieplania stropodachu wentylowanego najczęściej używa się materiałów izolacyjnych takich jak styropian, wełna mineralna czy płyty PIR, które charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ. Wybór materiału zależy od wymagań przeciwpożarowych, właściwości higroskopijnych oraz konstrukcji dachu. Jednak w nowoczesnym, wymagającym budownictwie warto postawić na coś jeszcze bardziej wydajnego.

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania

Utrudniony dostęp do wnętrza przegrody i mała wysokość wewnątrz stropodachu sprawiają, że ocieplanie tradycyjnymi metodami układania płyt jest nieekonomiczne lub wprost niemożliwe. Warto więc wybrać docieplanie metodą wdmuchiwania materiału izolacyjnego. Metoda wdmuchiwania wykorzystywana jest do izolacji trudno dostępnych przestrzeni, najczęściej stropodachów wentylowanych, materiałami izolacyjnymi w postaci granulatów wełny mineralnej lub celulozy. W technologii wdmuchiwania tradycyjny transport pionowy materiału został zastąpiony przez podawanie granulatu elastycznymi rurami aż do poddasza za pomocą agregatu i sprężonego powietrza. W przestrzeni międzystropowej operator rozkłada materiał termoizolacyjny na wymaganą grubość, kontrolując jednocześnie równomierność rozłożonej warstwy izolacyjnej. Technologia ta pozwala na izolowanie powierzchni ok. 80 m2/h.

W przypadku bardzo niskich przestrzeni stropodachu (10-15 cm) instalacja materiału termoizolacyjnego następuje poprzez małe otwory (10 cm) wykute w płytach dachowych. W tym przypadku następuje wypełnienie przestrzeni najczęściej w całości.

W przypadku docieplania stropodachów przy wysokości przestrzeni międzystropowej ok. 20 cm przy krawędziach otwory wentylacyjne zostają zasypane, w związku z tym zachodzi konieczność montażu dodatkowych kominków wentylujących stropodach w połaci dachowej.

 

Łata z papy termozgrzewalnej pokrywająca otwór instalacyjny
Wąż do transportu materiału i otwór instalacyjny
Przestrzeń stropodachu przed i po nadmuchu wełny mineralnej

Jaka powinna być grubość izolacji stropodachu?

Grubość warstwy izolacji stropodachu zależy od wymaganego współczynnika przenikania ciepła U oraz wybranego materiału izolacyjnego. Wymagania WT, obowiązujące od 2021 roku, nakazują, aby współczynnik U dla dachów nie przekraczał 0,15 W/(m2∙K), co w przypadku materiałów o współczynniku przewodzenia λ = 0,04 W/(m∙K) oznacza konieczność zastosowania izolacji o łącznej grubości około 27 cm.

Różnice w dociepleniu stropodachu wentylowanego i niewentylowanego

Docieplenie stropodachu wentylowanego różni się technicznie od ocieplenia stropodachu niewentylowanego głównie układem warstw izolacyjnych i hydroizolacyjnych. W stropodachu wentylowanym izolacja termiczna jest zazwyczaj aplikowana pod warstwą hydroizolacyjną, co wymaga szczególnej uwagi na szczelność i odporność na wilgoć. W przypadku stropodachów niewentylowanych izolacja termiczna umieszczona jest bezpośrednio na konstrukcji dachu, a hydroizolacja aplikowana jest na wierzchu izolacji termicznej, co często prowadzi do stosowania odwróconego dachu, w tym dachu zielonego. Wybór metody i materiałów izolacyjnych musi uwzględniać specyfikę konstrukcji dachowej, wymagania prawne oraz oczekiwania dotyczące efektywności energetycznej budynku.