Utylizacja eternitu

Zagadnienie jak pozbyć się eternitu jest ważnym aspektem rozpatrywanym przez budowniczych , architektów i mieszkańców domów, w których dachy zrobione są z materiałów azbestowo-cementowych.


Jak pozbyć się eternitu najczęściej pytają mieszkańcy i posiadacze domów jednorodzinnych, gdyż stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla rodziny w momencie uszkodzenia powierzchni ceramicznej eternitu, które może być niezwykle szkodliwe dla wszystkich jej członków. Eternit był stosowany w latach wcześniejszych ze względu na swoją łatwą dostępność, cenę i wytrzymałość wykonanych z niego elementów budowlanych.

 

Niedawno środowiska medyczne udowodniły szkodliwość eternitu i jego silne właściwości rakotwórcze i chorobotwórcze. Azbestoza i inne choroby wywołane włóknami azbestu na dzień dzisiejszy są chorobami nieuleczalnymi – włókna azbestu są o tyle niebezpieczne ponieważ tworzą mikroskopijne igiełki, które w organizmie się kumulują i bark możliwości usunięcia nawet chirurgicznego powoduje duże zagrożenie dla życia.

 

Jak pozbyć się eternitu radzą sami budowlańcy – należy wymienić powierzchnię dachową na jedną z poniższych:

 • płyta obornicka
 • blachodachówka
 • dachówka ceramiczna
 • materiały bitumiczne.

Płyty warstwowe z rdzeniem wykonanym z poliuretanu , styropianu czy wełny mineralnej, które nie wykazują żadnych szkodliwych właściwości i są stosowane w większości budynków. Przegląd techniczny przeprowadzony przez eksperta z branży nadzoru budowlanego pozwoli stwierdzić czy konieczna jest wymiana i czy dach zawiera szkodliwe elementy.

Usuwanie i utylizacja azbestu (eternitu) powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną firmę.

Sposób transportu odpadów azbestowych (eternitu)

Przygotowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest do przewiezienia na miejsce składowania wykonywane jest w sposób eliminujący emisję włókien azbestowych do środowiska:

 1. Szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3.
 2. Zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3.
 3. Szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie.
 4. Utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich przygotowywania do transportu. Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest:
 5. Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:
  – Oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości.
  – Oznakowanie powinno składać się z dwóch części: górnej (h1 = 40% H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle oraz dolnej (h2 = 60% H) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle.
  – Jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit/azbest niebieski”.
 6. Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
 7. Oczyszczenie środka transportu z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest.
 8. Przygotowane do transportu szczelnie zapakowane odpady umieszczane są na paletach jednorazowych.
 9. Palety transportuje się wózkiem do palet na podest roboczy samochodu.
 10. Podest roboczy podnoszony jest na wysokość skrzyni ładunkowej.
 11. Następnie palety transportowane są wózkiem paletowym do skrzyni ładunkowej.
 12. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.
 13. Skrzynia ładunkowa jest szczelnie zamykana i ładunek transportowany jest na miejsce utylizacji.
 14. Utylizacja odbywa się na składowisku odpadów przemysłowych Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska. Firma ta posiada stosowne zezwolenie z przeznaczeniem do składowania na wysypisku odpadów przemysłowych.
Sufit piwnicy przed i po natrysku wełny
Strop piwnicy po natrysku granulatu wełny mineralnej
Sufit piwnicy po natrysku i wyrównaniu

Środki transportu odpadów azbestowych (eternitu)

Dysponujemy sprzętem:

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowników:

Firma BUDMIX posiada doświadczenie w pracach budowlanych w warunkach zwiększonego zapylenia (prace ociepleniowe metodą nadmuchu). Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i szkolenia BHP.


Program gospodarki odpadami azbestowymi (PDF)

Jak przebiega proces usuwania azbestu?

Usuwanie azbestu jest procesem wymagającym szczególnej ostrożności i przestrzegania rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem jest dokładna inwentaryzacja i identyfikacja materiałów zawierających azbest na danym obiekcie. Następnie, przed rozpoczęciem prac, należy zabezpieczyć teren, aby uniknąć rozprzestrzeniania się szkodliwych włókien azbestowych. Specjalistyczne firmy, takie jak BUDMIX, wykorzystują odpowiedni sprzęt i techniki, aby minimalizować ryzyko dla zdrowia pracowników i otoczenia. Materiały zawierające azbest są starannie demontowane, a następnie pakowane w szczelne worki lub kontenery, zgodnie z obowiązującymi normami. Cały proces kończy się przewiezieniem azbestu na specjalnie przeznaczone do tego składowiska odpadów niebezpiecznych, gdzie jest on bezpiecznie utylizowany.

Ile kosztuje utylizacja eternitu?

Koszt utylizacji eternitu może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak ilość materiału, jego stan, lokalizacja oraz ceny oferowane przez specjalistyczne firmy. Średni koszt usunięcia i wywozu eternitu w Polsce wynosi około 24,66 zł za metr kwadratowy brutto. W przeliczeniu na wagę koszt ten oscyluje w granicach 350–400 zł za tonę. Warto jednak pamiętać, że wiele samorządów oferuje dofinansowanie usuwania azbestu, co może znacząco obniżyć koszty dla właścicieli nieruchomości. Jako doświadczona firma w branży, zapewniamy kompleksową obsługę usuwania azbestu – oferujemy naszym klientom pomoc w uzyskaniu dostępnych dofinansowań oraz gwarantujemy przestrzeganie wszystkich norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Najczęściej zadawanie pytania (FAQ)

Nie, usuwanie azbestu wymaga specjalistycznej wiedzy i sprzętu. Zgodnie z przepisami prawa, prace te powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Azbest jest substancją szkodliwą, która może powodować poważne choroby, takie jak azbestoza, rak płuc czy mędzybłoniak opłucnej. Zagrożenie pojawia się, gdy włókna azbestowe dostaną się do układu oddechowego.

Czas trwania procesu usuwania azbestu zależy od wielu czynników, w tym od wielkości i stanu materiału, jak również od dostępności i harmonogramu pracy firmy naszej firmy. Budmix dokłada wszelkich starań, aby prace przebiegały szybko i sprawnie.

Tak, wiele samorządów lokalnych oferuje dofinansowanie na usuwanie azbestu z nieruchomości prywatnych i publicznych. Szczegóły dotyczące dostępnych programów dofinansowania można uzyskać w lokalnych urzędach gminy.

Usunięty azbest jest transportowany do specjalnie wyznaczonych składowisk odpadów niebezpiecznych, gdzie jest bezpiecznie utylizowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ochrony środowiska.

Tak, BUDMIX oferuje swoje usługi na terenie całego kraju, zapewniając kompleksową obsługę w zakresie usuwania i utylizacji azbestu, niezależnie od lokalizacji.

Aby uzyskać wycenę, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, telefonicznie lub mailowo. Nasi specjaliści przeprowadzą oględziny i przygotują indywidualną ofertę.