Hydroizolacja dachu płaskiego

Rozwiązanie, które oferujemy znacznie odbiega od rozwiązań opartych na styropianie, papie bitumicznej czy styropapie, czyli tych tradycyjnych wykonywanych od wielu lat. Ułatwia wszelkie naprawy, remonty, czy uszczelnienia dachów płaskich na wszelkich budynkach. Nasza metoda jest o wiele skuteczniejsza i bardziej pewna, odznaczająca się doskonałą szczelnością i wysokimi parametrami izolacyjności termicznej. Definitywnie rozwiązuje problem przeciekania dachów płaskich, który występuje bardzo często, powodując ogromne szkody finansowe. Izolacja natryskowa pianką poliuretanową, bo o niej tu mowa jest rozwiązaniem XXI wieku pozostawiającym daleko w tyle tradycyjne metody izolowania dachów płaskich od zewnątrz.

natrysk2

Pierwszą zasadniczą różnicą miedzy technologią natryskowego poliuretanu a systemem tradycyjnym opartym na papie czy styropapie jest brak łączeń. Cecha ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ głównym źródłem przecieków w przypadku dachów płaskich jest problem z hydroizolacją posiadającą łączenia, które to w skutek temperatury, naprężeń a mówiąc krócej próby czasu ulegają rozszczelnieniu. W konsekwencji dochodzi do przeciekania wody do warstw leżących poniżej, co skutkuje ich zawilgacaniem i z biegiem czasu degradacją struktury np. pod wpływem ujemnej temperatury.

Ponieważ izolacja natryskowa z pianki poliuretanowej aplikowana jest bez połączeniowo posiada monolityczną strukturę, która uniemożliwia jakiekolwiek przeciekanie.

Kolejną zaletą uzyskaną dzięki braku łączeń w strukturze zaaplikowanego poliuretanu jest brak mostków termicznych. Warto wiedzieć, że wszelkie materiały budowlane podlegają skurczowi pod wpływem niskich temperatur a w przypadku, gdy mamy dach o znacznej powierzchni, izolowany termicznie np. płytami z polistyrenu (styropianu), wełny, dochodzi w niskich temperaturach do skurczu tych, że płyt i ujawniania się szczelin. Miejsca takie są potencjalnymi mostkami termicznymi, powodującymi straty ciepła w budynku. W szczelinach takich może również dochodzić do kondensacji pary wodnej.

Poliuretan jak wspomniałem powyżej ma charakter bryły monolitycznej -to tak jakby powiedzieć, że dach jest poryty jedną dużą płytą poliuretanową, swoistego rodzaju „czapką” nieposiadającą łączeń a więc i mostków termicznych. Niewątpliwie jest to ogromną zaletą rozwiązującą wszelkie problemy związane z energooszczędnością budynku. Niedościgniona dla konkurencji jest również szczelność w newralgicznych miejscach dachu, takich jak świetliki, wyłazy dachowe, wszelkie przewody wentylacyjne czy szyby wind i inne tego typu miejsca, które są piętą achillesową tradycyjnych systemów a w przypadku natryskowej pianki poliuretanowej nie stanowią żadnego problemu.

Następną niezwykle ważną zaletą, głównie dotyczącą starych budynków z dachami płaskimi wymagającymi wykonania termo renowacji. System oparty na poliuretanie, umożliwia znaczne uproszczenie procesów termo modernizacyjnych starych dachów, poprzez wyeliminowanie niektórych czynności wykonawczych, koniecznych w przypadku rozwiązań tradycyjnych opartych na papie bitumicznej. Wykonanie termo renowacji dachu płaskiego z zastosowaniem natryskowego systemu opartego na piance poliuretanowej nie wymaga demontażu starego istniejącego pokrycia dachu.

Zyskujemy w ten sposób znaczne oszczędności finansowe eliminując proces, a chodzi tu o koszty pracy i utylizacji zdemontowanego pokrycia dachu. Kolejnym procesem, który zostaje wyeliminowany w przypadku wykonania izolacji dachu z zastosowaniem pianki poliuretanowej, jest pozbycie się problemu z remontem i wyrównaniem płyty stropowej dachu, który to jest wymagany w przypadku zastosowania płyt z wełny mineralnej czy styropianu. Wszelkie pozostawione nierówności rzutują, na jakość wykonania izolacji termicznej dachu systemami tradycyjnymi.

Warto również wspomnieć o szybkości wykonania, która również ma nie bagatelne znaczenie oraz wpływ na koszty całej inwestycji. Aplikacja natryskowa znacznie skraca czas robót a finalnie okres oddania budynku do eksploatacji.

Istotną cechą natryskowej pianki poliuretanowej jest przyczepność tego materiału do podłoża, która uzyskiwana jest na bardzo wysokim poziomie bez jakichkolwiek dodatkowych łączników. Dzięki temu rozwiązanie oparte na poliuretanie, góruje nad tradycyjnymi systemami. Warto również nadmienić, że nawet przy miejscowym uszkodzeniu pokrycia dachu wykonanego z pianki poliuretanowej nie dochodzi do jego przeciekania.

izolacja dachow plaskich

Reasumując, zastosowanie natryskowej metody izolacji dachów płaskich nie tylko upraszcza cały proces wykonawczy, ale daje znaczne oszczędności finansowe całej inwestycji, efektywnie skraca czas wykonania izolacji dachu, co jest niezwykle istotne w dobie wysokich wymagań inwestorskich.

Nieporównywalna szybkość montażu izolacji z pianki poliuretanowej, umożliwiająca wykonanie do 1000 mkw. dziennie, umożliwia zwiększenie wydajności prac izolacyjnych w porównaniu z innymi systemami.

Ogromne powierzchnie dachów na obiektach przemysłowych, wpływają w znacznym stopniu na straty energii, co bezpośrednio przekłada się na koszty wytworzenia ciepła. Bez łączeniowa izolacja natryskowa z Pianki poliuretanowej, skutecznie obniża koszty ogrzewania budynków wielko-powierzchniowych.

Hydroizolacja ścian fundamentowych

Zamknięto-komórkowa piana PUR nie nasiąka wodą stanowiąc doskonałą hydro izolację. Jest natryskiwana w postaci ciekłej bezpośrednio na ścianę fundamentową. Dzięki właściwościom adhezyjnym wnika w pory i szczeliny fundamentów po czym pieni się tworząc sztywną pozbawioną łączeń wodoodporną membranę. Taki sposób termo i hydroizolacji daje gwarancję, że ściana fundamentowa zawsze będzie sucha a wilgoć i niska temperatura pozostaną po zewnętrznej stronie piany PUR. To ważny czynnik przyczyniający się do znacznego obniżenia kosztów związanych z ogrzewaniem. Izolacja fundamentów przy użyciu naszych rozwiązań to gwarancja rzetelnie i skutecznie wykonanej pracy, dającej długotrwałe efekty. Wpływa to nie tylko na funkcjonalność budynku, ale także na poczucie komfortu osób w nim przebywających. Dzięki odpowiednio wykonanej izolacji przeprowadzanie napraw i remontów nie jest konieczne przez długi czas. Termo izolacja fundamentów pianą PUR może być przeprowadzona na nowo budowanych fundamentach, oraz starych nawet o bardzo nierównych
powierzchniach, zapewniając im taką samą szczelność.

izolacja fundamentow 1