Wysokie ceny energii i troska o środowisko naturalne wymusza na inwestorach i właścicielach domów konieczność stosowania efektywnych metod termoizolacji budynków nowych oraz zbudowanych w starych technologiach. Rygorystyczne przepisy, słusznie narzucane przez Unię Europejską wymuszają wysokie normy termoizolacyjności i preferują nowoczesne technologie przy dopłatach do termomodernizacji.

Jak najlepiej wykonać docieplanie stropodachu? W jaki sposób szczelnie wypełnić izolowaną przestrzeń pomiędzy legarami lub pion z instalacjami CO i CW, jaką skuteczną technologię zastosować do ocieplenia ścian warstwowych lub połaci dachowych? Odpowiedź jest tylko jedna! Metoda blow-in. Wdmuchiwanie sypkich materiałów termoizolacyjnych znane jest na świecie od wielu lata. W Polsce staje się coraz bardziej popularne i zdobywa wielu zwolenników. Metoda ta umożliwia dotarcie ocieplenia do każdej, nawet trudno dostępnej przestrzeni, tworząc równomierną i szczelną warstwę izolacyjną, która pozbawiona jest mostków termicznych.

Szeroki zakres skutecznych usług

Zajmujemy się docieplaniem stropów i stropodachów metodą wdmuchiwania granulatów wełny mineralnej, wełny szklanej lub wełny celulozowej. Docieplanie budynków tą technologią jest wyjątkowo skuteczne i pozwala na znaczne oszczędności podczas ogrzewania wnętrz. Dzięki temu inwestycja szybko się zwróci, a dodatkowym bonusem będzie dobre samopoczucie z wykonania drobnego kroku ku polepszeniu jakości naszego otoczenia.

Opis technologii wdmuchiwania (blow-in)

Nadmuch granulatu wełny mineralnej

Nadmuch granulatu wełny mineralnej

Metoda wdmuchiwania wykorzystywana jest do izolacji trudno dostępnych przestrzeni, najczęściej stropodachów wentylowanych, materiałami izolacyjnymi w postaci granulatów. W technologii wdmuchiwania tradycyjny transport pionowy materiału został zastąpiony przez podawanie granulatu elastycznymi rurami za pomocą agregatu i sprężonego powietrza. W przestrzeni międzystropowej operator rozkłada materiał termoizolacyjny na wymaganą grubość, kontrolując jednocześnie równomierność rozłożonej warstwy izolacyjnej. Technologia ta pozwala na izolowanie powierzchni ok. 80 m2/h.

Maszyny i urządzenia do wdmuchiwania izolacji

Do wdmuchiwania materiału izolacyjnego wykorzystujemy agregaty napędzane silnikami elektrycznymi o mocy 3-5 kW. Zdolność podawania materiału w pionie ok. 50 m.

Otwory technologiczne do wdmuchiwania materiału izolacyjnego

W trakcie prowadzenia prac wykonywane są otwory włazowe z klatek schodowych w bocznej osłonie wyłazu dachowego. W przypadku braku takiej możliwości (np. wyłaz dachowy położony jest w niższej części stropodachu) otwór włazowy wykonywany jest w górnej części dachu w płytach dachowych.

Łata z papy termozgrzewalnej pokrywająca otwór instalacyjny

Łata z papy termozgrzewalnej pokrywająca otwór instalacyjny

Wykonujemy także otwory komunikacyjne w ściankach ażurowych w celu wykonania docieplenia całego obiektu z jednego otworu włazowego. W przypadku małej wysokości przestrzeni stropodachu, przestrzenie te są również wypełniane materiałem termoizolacyjnym poprzez otwory w ściankach ażurowych.

W przypadku bardzo niskich przestrzeni stropodachu (10-15 cm) instalacja materiału termoizolacyjnego następuje poprzez małe otwory (10 cm) wykute w płytach dachowych. W tym przypadku następuje wypełnienie przestrzeni najczęściej w całości.

W niektórych przypadkach wskazana jest instalacja materiału termoizolacyjnego poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w bocznych ścianach budynku.

Inne uwarunkowania techniczne

Wąż do transportu materiału i otwór instalacyjny

Wąż do transportu materiału i otwór instalacyjny

W przypadku docieplania stropodachów przy wysokości przestrzeni międzystropowej ok. 20 cm przy krawędziach otwory wentylacyjne zostają zasypane, w związku z tym zachodzi konieczność montażu dodatkowych kominków wentylujących stropodach w połaci dachowej. Następuje to najczęściej w miejscu wykonanych technologicznych otworów instalacyjnych.

Miejsca zastosowania metody wdmuchiwania do dociepleń

 • stropodachy wentylowane
 • ściany warstwowe
 • piony z instalacjami CO i CW
 • połacie dachowe
 • konstrukcje szkieletowe i podłogi na legarach.

Materiały termoizolacyjne wykorzystywane w ocieplaniu metodą nadmuchu

Przestrzeń stropodachu przed i po nadmuchu wełny mineralnej

Przestrzeń stropodachu przed i po nadmuchu wełny mineralnej

Granulat wełny mineralnej (Granrock, Paroc) – posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła Λ = 0,042 - 0,043 W/m•K. Produkt ten przez cały okres eksploatacji obiektów zachowuje wszystkie właściwości fizyczne i chemiczne. Wytworzony z materiału nieorganicznego jest odporny na działanie wody. Skutecznie więc zabezpiecza przed gromadzeniem się wilgoci. Z tego też powodu nie występują warunki do rozwoju mikroorganizmów i procesów gnilnych. Niepalna wełna mineralna stanowi doskonałą ochronę przeciwpożarową. Zapobiega także rozprzestrzenianiu się ognia, przez co chroni ludzkie życie oraz zapobiega poważnym stratom materialnym. Produkty izolacyjne techniczne mogą być stosowane w temperaturze eksploatacyjnej do 750°C

Granulaty wełny szklanej (Ursa, Gullul) – posiadają również niskie współczynniki przewodzenia ciepła Λ = 0,038÷0,041 W/m•K oraz dobre właściwości dźwiękochłonne. Są to materiały niehigroskopijne, niepalne, lekkie, gęstość wynosi ok. 20÷25 kg/m3. Są również materiałami odpornymi na działanie gryzoni. Luźna wełna szklana osiada minimalnie.

Granulaty włókna celulozy (Isocell) – współczynnik przewodzenia ciepła Λ = 0,037 W/m•K. Są materiałami sypkimi, włóknistymi, bez lepiszcza (rozdrobnione i impregnowane włókna celulozowe). Włókna celulozowe są impregnowane związkami boru w celu zabezpieczenia ich przed rozwojem grzybów domowych i pleśniowych oraz nadania im cech materiału uodpornionego na ogień zewnętrzny. Gęstość objętościowa materiałów w granicach od 30 do 65 kg/m3 (w zależności od przegrody).

Zalety docieplania budynków (termomodernizacji) metodą wdmuchiwania

 • umożliwia dotarcie materiału termoizolacyjnego do każdej przestrzeni
 • szczelnie wypełnia izolowaną przestrzeń
 • tworzy równomierną zamkniętą warstwę izolacyjną
 • zapobiega tworzeniu tzw. mostków termicznych zapewniając ciągłość izolacji
 • umożliwia stosowanie z dużą wydajnością (ok. 80 m/h)
 • jest nieinwazyjna – nie zakłóca warunków użytkowania budynków
 • obniżenie kosztów poprzez brak odpadów.