Szybko rosnące ceny nośników energii, w tym energii cieplnej, oraz bardzo rygorystyczne normy budowlane sprawiają, że rośnie zainteresowanie oszczędzaniem energii, a co za tym idzie technologią i materiałami służącymi do ocieplania.

Mając to na uwadze przedstawiamy Państwu nową w Polsce lecz powszechnie stosowaną i uznaną w świecie technologię w systemie blow-in (wdmuchiwania) przy użyciu sypkich materiałów termoizolacyjnych.

Metoda ta umożliwia dotarcie ocieplenia do każdej, nawet trudno dostępnej przestrzeni, tworząc równomierną szczelną warstwę izolacyjną, co zapobiega tworzeniu tzw. mostków termicznych.

Informujemy, iż wszystkie wykorzystywane przez naszą firmę materiały termoizolacyjne wraz z technologią wdmuchiwania uzyskały niezbędne atesty i aprobaty zezwalające na stosowanie ich w polskim budownictwie.

Opis technologii wdmuchiwania (blow-in)

Nadmuch granulatu wełny mineralnej

Nadmuch granulatu wełny mineralnej

Metoda wdmuchiwania wykorzystywana jest do izolacji trudno dostępnych przestrzeni, najczęściej stropodachów wentylowanych, materiałami izolacyjnymi w postaci granulatów. W technologii wdmuchiwania tradycyjny transport pionowy materiału został zastąpiony przez podawanie granulatu elastycznymi rurami za pomocą agregatu i sprężonego powietrza. W przestrzeni międzystropowej operator rozkłada materiał termoizolacyjny na wymaganą grubość, kontrolując jednocześnie równomierność rozłożonej warstwy izolacyjnej. Technologia ta pozwala na izolowanie powierzchni ok. 80 m2/h.

Maszyny i urządzenia do wdmuchiwania izolacji

Do wdmuchiwania materiału izolacyjnego wykorzystujemy agregaty napędzane silnikami elektrycznymi o mocy 3-5 kW. Zdolność podawania materiału w pionie ok. 50 m.

Otwory technologiczne do wdmuchiwania materiału izolacyjnego

W trakcie prowadzenia prac wykonywane są otwory włazowe z klatek schodowych w bocznej osłonie wyłazu dachowego. W przypadku braku takiej możliwości (np. wyłaz dachowy położony jest w niższej części stropodachu) otwór włazowy wykonywany jest w górnej części dachu w płytach dachowych.

Łata z papy termozgrzewalnej pokrywająca otwór instalacyjny

Łata z papy termozgrzewalnej pokrywająca otwór instalacyjny

Wykonujemy także otwory komunikacyjne w ściankach ażurowych w celu wykonania docieplenia całego obiektu z jednego otworu włazowego. W przypadku małej wysokości przestrzeni stropodachu, przestrzenie te są również wypełniane materiałem termoizolacyjnym poprzez otwory w ściankach ażurowych.

W przypadku bardzo niskich przestrzeni stropodachu (10-15 cm) instalacja materiału termoizolacyjnego następuje poprzez małe otwory (10 cm) wykute w płytach dachowych. W tym przypadku następuje wypełnienie przestrzeni najczęściej w całości.

W niektórych przypadkach wskazana jest instalacja materiału termoizolacyjnego poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w bocznych ścianach budynku.

Inne uwarunkowania techniczne

Wąż do transportu materiału i otwór instalacyjny

Wąż do transportu materiału i otwór instalacyjny

W przypadku docieplania stropodachów przy wysokości przestrzeni międzystropowej ok. 20 cm przy krawędziach otwory wentylacyjne zostają zasypane, w związku z tym zachodzi konieczność montażu dodatkowych kominków wentylujących stropodach w połaci dachowej. Następuje to najczęściej w miejscu wykonanych technologicznych otworów instalacyjnych.

Miejsca zastosowania metody wdmuchiwania do dociepleń

 • stropodachy wentylowane
 • ściany warstwowe
 • piony z instalacjami CO i CW
 • połacie dachowe
 • konstrukcje szkieletowe i podłogi na legarach.

Materiały termoizolacyjne wykorzystywane w ocieplaniu metodą nadmuchu

Przestrzeń stropodachu przed i po nadmuchu wełny mineralnej

Przestrzeń stropodachu przed i po nadmuchu wełny mineralnej

Granulat wełny mineralnej (Granrock, Paroc) – posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła Λ = 0,042 - 0,043 W/m•K. Produkt ten przez cały okres eksploatacji obiektów zachowuje wszystkie właściwości fizyczne i chemiczne. Wytworzony z materiału nieorganicznego jest odporny na działanie wody. Skutecznie więc zabezpiecza przed gromadzeniem się wilgoci. Z tego też powodu nie występują warunki do rozwoju mikroorganizmów i procesów gnilnych. Niepalna wełna mineralna stanowi doskonałą ochronę przeciwpożarową. Zapobiega także rozprzestrzenianiu się ognia, przez co chroni ludzkie życie oraz zapobiega poważnym stratom materialnym. Produkty izolacyjne techniczne mogą być stosowane w temperaturze eksploatacyjnej do 750°C

Granulaty wełny szklanej (Ursa, Gullul) – posiadają również niskie współczynniki przewodzenia ciepła Λ = 0,038÷0,041 W/m•K oraz dobre właściwości dźwiękochłonne. Są to materiały niehigroskopijne, niepalne, lekkie, gęstość wynosi ok. 20÷25 kg/m3. Są również materiałami odpornymi na działanie gryzoni. Luźna wełna szklana osiada minimalnie.

Granulaty włókna celulozy (Isocell) – współczynnik przewodzenia ciepła Λ = 0,037 W/m•K. Są materiałami sypkimi, włóknistymi, bez lepiszcza (rozdrobnione i impregnowane włókna celulozowe). Włókna celulozowe są impregnowane związkami boru w celu zabezpieczenia ich przed rozwojem grzybów domowych i pleśniowych oraz nadania im cech materiału uodpornionego na ogień zewnętrzny. Gęstość objętościowa materiałów w granicach od 30 do 65 kg/m3 (w zależności od przegrody).

Zalety docieplania budynków (termomodernizacji) metodą wdmuchiwania

 • umożliwia dotarcie materiału termoizolacyjnego do każdej przestrzeni
 • szczelnie wypełnia izolowaną przestrzeń
 • tworzy równomierną zamkniętą warstwę izolacyjną
 • zapobiega tworzeniu tzw. mostków termicznych zapewniając ciągłość izolacji
 • umożliwia stosowanie z dużą wydajnością (ok. 80 m/h)
 • jest nieinwazyjna – nie zakłóca warunków użytkowania budynków
 • obniżenie kosztów poprzez brak odpadów.