…Firmę tą możemy polecić jako wiarygodnego partnera…

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. Stefana Batorego

ul. Kapitana Żabickiego 1 21-010 Łęczna tel./fet (0-81) 752-00-22

Łęczna, dnia 05 luty 2015r

LIST REFERENCYJNY

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej zaświadcza, że Firma „BUDMIX” Sp. z o.o. ul. Lubelska 5 21-136 Firlej wykonała w 2014r Docieplenie stropów piwnic metodą natrysku zaprawą termoizolacyjną w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni : Os. Niepodległości – 1 670 m2 za cenę 194 700,00 zł Os. Bobrowniki 2 900 m2 za cenę 338 000,00 zł Razem 4 570 m2 za cenę 532 700,00 zł Dotychczasową naszą współpracę z Wykonawcą oceniamy jako dobrą. W trakcie prowadzonych robót firma jest dobrze zorganizowana, posiada niezbędny sprzęt i fachową obsługę. Odpowiednia kadra techniczna oraz zaplecze firmy pozwalają na sprawne wykonywanie powierzonych prac. Na podstawie naszego doświadczenia wyniesionego ze współpracy z Firmą BUDMIX Sp. z o.o. ul. Lubelska 5 21-136 Firlej — Firmę tą możemy polecić jako wiarygodnego partnera.

P REZES ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Bat w Łęcznej inż. Renata Wasilewicz-Deska

sm batorego łęczna